Detta med anledning av den alarmerande rapport som lämnades av Skolinspektionen efter en tillsyn av Runnerydsskolan.

Där framkom att eleverna vittnade om otrygghet och stökig skolmiljö, bristande studiero, bråk och slagsmål samt att en hög andel av eleverna kände sig utsatta för mobbning eller trakasserier.

Senast den 1 september i år måste Nässjö kommun vidta åtgärder för de påtalade bristerna.

Organisera om

Och det är redan på gång, framhåller grundskolechefen B-O Södergren.

— Skolan har redan beslutat om att organisera om inför nästa läsår, alltså redan till hösten. Vi inför så kallade arbets- och årskurslag för att öka lärarsamarbetet mellan klasserna.

Tidigare har skolan arbetat i så kallat spårtänk, det vill säga i spår från årskurs 0 till 6.

Annons

— Nu blir exempelvis alla lärare i årskurs fyra ett arbetslag, fortsätter han. Ett arbete som vi tror ska ge ökad samsyn i skolan. Skolans rektor har synsättet att "alla elever är allas elever" och med det vill vi ge lärare och anställda på skolan ett tydligt ansvar för alla elever.

Studiero prioriterat

Södergren framhåller att studiero för eleverna är ett prioriterat område till nästa läsår.

— En prioritering skolan bestämde sig för redan före Skolinspektionens tillsyn. Vi hade tidigare diskuterat bristande studiero och vilka åtgärder vi skulle sätta in för detta.

Bland annat ska det till en mer tydligare lektionsstruktur uppger Södergren.

— Det handlar om hur elever ska gå till en lektion, om hur elever och lärare inleder en lektion och avslutar den. Elever och lärare ska tillsammans diskutera detta för att få gemensamma rutiner och regler på skolan. Det tror vi ska skapa en ökad trygghet och bättre ordning och förhållningssätt, menar Södergren.

Mer vårdat språk

Språkbruket är en del, som skolan ska diskutera med elev- och klassråd och involvera samtliga elever i.

— Vi kartlägger språkbruket och ska ha diskussioner kring kränkningar och ovårdat språk.

Otrygghet i skolmiljön har också påverkats av att eleverna har haft tillgång till en "trängre miljö" såväl inne som ute vid Runnerydsskolan. En omfattande om- och tillbyggnad av skolan gör att det varit begränsat med utrymme både i tillgängliga lokaler som i utemiljön.

— Det har varit speciella omständigheter, som gjort att många elever fått trängas i korridorer och på ett mindre område utomhus. Sådant har också påverkat stämningen, tror han. Men nya lokaler ska stå klara när nästa läsår drar igång.