Sävsjö kommun ansökte om ersättning för 15 elever i förskoleklass och 66 påbörjade fyraveckorsperioder under första halvåret 2017. Migrationsverket gör dock avslag på drygt 81 000 kronor.

Samtidigt visar Socialnämnden ett överskott på medel för ensamkommande ungdomar som man nu ber kommunstyrelsen om tillstånd att fondera för framtida behov.

"Detta för att möjliggöra att både nuvarande och framtida behov hos målgruppen nyanlända ska kunna tillgodoses" skriver man i sitt förslag till kommunstyrelsen.