För åtta år sedan infördes möjligheten att införa valfrihet inom hemtjänsten, vanligtvis kallat LOV.

Flera kommuner har infört möjligheten att godkänna privata utförare.

Resultaten har varit varierande. I Eksjö finns exempelvis bara det kommunala alternativet kvar, sedan de privata aktörerna lagt ned sin lokala verksamhet.

Motion till kf

Nu driver Sverigedemokraterna frågan om valfrihet i Nässjö kommun genom en motion till kommunfullmäktige. Partiet menar att det är en viktig kvalitetsfråga, och att kommunens attraktivitet skulle öka.

Även anställda skulle vinna genom att konkurrensen om personal ökar, ser partiet.

Annons

I april var det 162 kommuner i landet som hade LOV i drift. Valfrihet inom hemtjänsten är vanligast.

Ytterligare tolv kommuner har fattat beslut om att införa LOV, enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Nej från Nässjö

Samtidigt är det 46 kommuner som aktivt tagit avstånd. Nässjö hör till dem.

Sverigedemokraterna har inte längre någon representation i kommunstyrelsen. När motionen behandlades kunde därför ingen från partiet försvara motionen.

Kristdemokraterna ställer sig dock bakom motionens intention. Partiet har tidigare drivit frågan, bland annat genom en motion som lämnades in 2012.

Då, liksom vid andra tillfällen när frågan har behandlats, har majoriteten i kommunfullmäktige tagit ett tydligt avstånd från valfrihet inom äldreomsorgen. Inte heller nu vinner förslaget gehör.

Kommunal drift är det som prioriteras av den politiska majoriteten, varför kommunfullmäktige föreslås säga nej till motionen.