Olagligt, anser Sverigedemokraternas Lennart Forsberg i Norra Sandsjö som vänt till Förvaltningsrätten för att få beslutet inhiberat och upphävt. Forsberg arbetade själv som jurist under sin yrkeskarriär och vet hur en inlaga ska formuleras.

Förvaltningsrätten prövar emellertid inte det lämpliga eller "rättvisa" i kommunala beslut utan endast om de tillkommit på ett lagligt sätt.

Nässjö kommunfullmäktige har rätt att själv bestämma mandatperiodens längd och beslutet fattades på rätt sätt, menar Förvaltningsrätten.

Annons

Forsberg har idet läget överklagat till Kammarrätten som dock inte tar upp fallet till prövning.

Bakgrunden till den mycket hastigt påkomna konstitutionella förändringen i Nässjö är Sverigedemokraternas framgångar i valet. Den ledde till att socialdemokraterna och moderaterna tillsammans med Vänstern och Centern gick i koalition för att utestänga SD från en position som vågmästare.

Strategin föll

Partiet svarade då med att kräva proportionella val för att motverka de övriga partiernas valtekniska samverkan. En sådan valmetod innebär också svårigheter att återbesätta vakanta nämndplatser under en valperiod, vilket majoriteten nu garderade sig för genom att begränsa mandattidens längd.

Så här uttrycker sig Forsberg:

"I och med förändringen av nuvarande bestämmelser har kommunen och dess fullmäktige vilselett väljarna genom att så kort tid efter valresultatet och på grund av det proportionella valsättet helt plötsligt förändrat förutsättningarna som var vid handen inför valet 2014."

Inte korrekt

"Under många år har mandatperioden varit fyra år för ledamöter och ersättare i nämnder och bolag. Omedelbart efter valet görs en förändring av stor dignitet, som väljarna inte varit medvetna om vid röstningstillfället i september 2014. Detta förfaringssätt från fullmäktiges sida kan på intet sätt vara en korrekt åtgärd och saknar därmed stöd i gällande lagstiftning", skrev Forsberg i sin inlaga till Förvaltningsrätten.

Forsbergs analys av kommunfullmäktiges beslut delades dock inte av Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Sd