I Vetlanda-Posten den 4 juli kunde man läsa att framtidens hållbara samhälle ska byggas i Vetlanda kommun. Förslaget presenterades den 3 juli 
i Almedalen av en organisation som kallar sig Hubville i närvaro av representanter för kommunen. Innebörden i förslaget synes vara att inom några år bygga 2 000 bostäder för 
5 000 personer i Madhagen och på sikt upp till 100 000 (!) bostäder på en yta om 25 kvadratkilometer i kommunen.

Själva förslaget, som upp­enbarligen svävar helt i ”det blå”, förtjänar inte ens en kommentar från min sida. Nej, det som 
i sammanhanget är synnerligen oroande är att den politiska ledningen 
i kommunen med kommunalrådet Henrik Tvarnö (S) i spetsen verkar ta förslaget på fullt allvar. När man läser Tvarnös kommentarer i artikeln häpnar man.

Vetlanda kommun brottas med ekonomiska problem. Trots en skattehöjning kvarstår problemen. Enligt min mening krävs än mer långtgående åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Det är därför önskvärt att alla politiker i kommunen inser allvaret och att ingen ägnar sig åt fantasier av sådana slag som Hubville hittat på. Istället bör all tid och kraft läggas på att lösa aktuella ekonomiska problem och där jämte planera för en realistisk, sund och trygg framtida utveckling av Vetlanda kommun.

Annons

Osignerad insändare.