De sökande har sedan tidigare fått godkänt till fyra lägre vindkraftverk i samma område. De kraftverken skulle vara 150 meter höga men ansökan har nu ändrats till ett 241 meter högt verk.

Myndighetsnämnden har granskat ändringen och skriver i sitt beslut att "verkets placering i kombination med den ökade totala maxhöjden, medför ökad risk för skuggning vid störningskänslig bebyggelse."

Relaterat: Köpmangatan görs om till gågata

Man skriver också att det saknas fasta riktvärden för skuggeffekt från vindkraftverk men enligt den rekommendation som vanligtvis används som praxis bör den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte överstiga 30 timmar per år och den faktiska skuggtiden 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Med nuvarande höjd och placering överstiger det planerade vindkraftverket dessa värden med god marginal och Myndighetsnämnden har därför valt att förbjuda uppförandet enligt anmälan.

Relaterat: Brandmän missnöjda — avgaserna blåser rakt in bland kläder och 10 grader i duschen

— Vi behandlar den ansökan som kommer in. Det är möjligt att det går om de vill bygga på en annan plats med mindre skuggeffekt, säger Sten-Åke Claesson (C), ordförande i Myndighetsnämnden.