Nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har klubbat igenom nya riktlinjer för sponsring inom kulturområdet i regionen. Exempel på sponsring kan vara exponering i konserthuset Spiras lokaler, annonser i programblad eller företagsevent och biljetter till föreställningar.

Men frågan splittrar politikerna. I nämnden ville Socialdemokraterna och Miljöpartiet återremittera förslaget, medan de borgerliga partierna röstade för. Sverigedemokraterna uteblev från mötet.

Jon Heinpalu (MP) menar att riktlinjerna hotar den konstnärliga friheten.

— Vad händer exempelvis om Husqvarna sponsrar en uppsättning om fabriksarbetarnas tillvaro vid sekelskiftet. Den långsiktiga konsekvensen kan bli att konsten inte längre ses som oberoende. Nu tror jag inte att detta händer dag ett, men det nya regelverket sätter en ny ton där sponsorer tillåts för mycket, säger han.

Mikael Ekvall, Vänsterpartiets gruppledare i regionen, instämmer i kritiken i ett uttalande i SR Jönköping.

Annons

— Man kommer ju i en beroendeställning till företag och organisationer och då blir man ju lite mer tillbakadragen när det gäller att våga kliva på ömma tår, säger han.

"Ett antal miljoner"

Malin Olsson (M), ordförande i arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, ser tvärtom stora möjligheter med sponsring från näringslivet. Hon pekar på goda reslutat inom kulturområden i andra delar av landet, exempelvis Göteborgsoperan.

— Det är inte så att vi står och faller med detta. Men visst hoppas vi på att det ska ge ett antal miljoner kronor som underlättar vårt arbete med att uppnå regionens mål med kulturen, säger hon.

De nya riktlinjerna innehåller en rad förbehåll. Extern finansiering får exempelvis inte ske av aktörer som inte är förenliga med regionens uppdrag, mål och värderingar. Exponeringen får inte heller ge ett intryck av att en i huvudsak regionfinansierad verksamhet skulle vara finansierad av sponsorer.

"Inte direktörsnivå"

Ekonomiskt samarbete ska alltid ske öppet och med full insyn. Beslut om sponsring tas av verksamhetsområdesdirektör. Om bidrag kan riskera att påverka övergripande politiska beslut och prioriteringar görs en politisk bedömning om sponsring ska ske.

— Jag är övertygad om att det här kommer att skötas professionellt av verksamheten. De kommer aldrig att sälja sin själ för en sponsor, säger Malin Olsson.

Jon Heinpalu vill flytta ner beslutsfattandet om sponsring.

— Jag anser inte att detta ska ske på direktörsnivå utan av regissören eller av konstnärliga ledaren. Det är de som vet vad som inkräktar på en föreställning eller konsert, säger han.