Försörjningsstöd i Jönköpings kommun är dyrare per invånare än i en genomsnittskommun. I gruppen med försörjningsstöd är andelen lågutbildade ovanligt liten i Jönköping men andelen ungdomar större än i andra kommuner.

Störst skillnad i länet är det dock mellan de drygt 18 000 som bor i Tranås och de 10 000 invånarna i Habo.

2012 och 2013 låg Tranås kostnad på 28-29 miljoner kronor medan Habo kommun bara behövde lägga 4-5 miljoner kronor på försörjningsstöd. Det visar uppgifter från Socialstyrelsen.

Ingen orsak

Tendensen fortsätter även 2014 (se diagram).

– Vi är väl medvetna om att det ser ut så här, säger Mats Antonsson (KD) som är ordförande i Tranås socialnämnd.

Han kallar Tranås för länets ”svarta får”. Troligen beror kostnaderna på hög arbetslöshet som bitit sig fast. Här finns även en stor andel som varit beroende av försörjningsstöd under en mycket lång tid.

Men det finns en tro att siffrorna går att påverka.

– Vi har gjort studiebesök i Nybro där man i tio år arbetat framgångsrikt med att sänka sina kostnader.

Hälften arbetslösa

Kommunen har som många andra infört arbetsmarknadsinsatser riktade till grupper med försörjningsstöd.

– Vi har kommunala jobb som i vi börjar se effekt av. Vi har även ungdomsjobb och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa, Mats Antonsson.

Vanligaste orsaken till att söka försörjningsstöd är arbetslöshet trots att man har arbetsförmåga. Det anges av hälften av de sökande. Statliga ersättningen kan vara för låg eller finns inte alls. De senaste tre åren har även gruppen sjukskrivna med läkarintyg vuxit. Även i denna grupp uppger man ofta att de helt eller delvis saknar statlig ersättning.

Är statens ersättning till arbetslösa och sjuka för låg?

– Många har inte a-kassa. Utförsäkringar är ju en bidragande orsak till att försörjningsstödet ökar, säger Mats Antonsson.

Han är kritisk till arbetsförmedlingens och försäkringskassans rehabiliteringsinsatser som inte räcker.

Samtidigt har Tranås kommun haft bekymmer att rekrytera både chef och tjänstemän till socialtjänsten.

Jobb och villor

Socialchef Peter Olofsson i Habo är lika medveten om deras unikt låga kostnader för försörjningsstöd.

– Vi har ju lägst arbetslöshet i länet.

Enbart villor i kommunen, många hushåll med två inkomster och en väldigt stor andel av befolkningen med jobb är tre viktiga förklaringar som socialchefen uppger.