Detta är välkommet – men många av satsningarna sker i storstäder medan framtidens industrijobb finns på mindre orter. Det saknas ett tydligt helhetstänk kring hur olika satsningar binds samman. 

100 000 arbetstillfällen blir i dag inte tillsatta enligt statsminister Löfven, då företagen helt enkelt inte hittar den kompetens de behöver. Tänk vilka effekter vi skulle kunna få ut om dessa tjänster kunde tillsättas! I Jönköpings län finns en mängd industriföretag inom en bredd av branscher och underleverantörer till många storföretag. En stor andel av dessa är familjeföretag, med en lång tradition av innovation och förnyelse, vars största utmaning är kompetensförsörjningen. Vi ser nu att bristen på regionala satsningar lägger krokben för framtidens industrijobb.

Regionala högskoleplatser nyckel till framgång

Annons

Många företag som vill locka till sig högskoleutbildad personal vänder sig till vår regionala högskola Jönköping University. Utmaningen är dock att högskolan de senaste fem åren fått ett minskat antal utbildningsplatser. Trots hög kvalitet har neddragningarna främst skett på regionala högskolor, medan större universitet fått behålla sina platser. Samtidigt ger staten ett regionalt uppdrag att arbeta för förbättrad kompetensförsörjning för att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Det är svårt för län, kommuner och näringsliv att leva upp till detta när man samtidigt drar ner på den regionala högskolans utbildningsplatser.

Prioritera digitalisering på landsbygden

Digitaliseringen är en av de viktigaste aspekterna i vårt näringslivs omställningsarbete. Samtidigt har bara 47 procent av vårt läns invånare bredbandsuppkoppling och det är ofta på mindre orter, där många av våra industriföretag finns, som uppkopplingen behöver förbättras. Vi står långt ifrån målsättningen om 90 procents täckning i landet och de avsatta medlen för bredbandsutbyggnad räcker inte till. Många av våra industriföretag kan inte flytta till storstäderna – träindustrin ligger där den ligger.

Regeringens satsningar måste kopplas samman

Regeringen satsar nu på bostadsbyggnation, främst i storstäderna. Men när många av framtidens industrijobb finns i Tranås eller Vaggeryd så krävs även en bostadspolitik för mindre orter. Är Sveriges industriföretag med i diskussionerna kring framtidens bostadspolitik och tas det hänsyn till framtida rekryteringsbehov för svensk industri?

Dialog och kraftsamling för framtidens industri

Vi i Region Jönköpings län saknar ett integrerat perspektiv där de olika departementen stödjer nyindustrialiseringsstrategin och där regeringen för en dialog med oss som region och med våra industriföretag kring hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för en fortsatt stark svensk industri. Industrin är stommen i svenskt näringsliv och en förutsättning för vår välfärd. Beslut som tas på nationell nivå kan antingen förstärka urbaniseringen eller bidra till att utveckla framtidens industrier i Sverige. Låt oss kraftsamla tillsammans för en stark industri i hela landet!

MALIN OLSSON, regionråd (M)

ordförande för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

region Jönköpings län