Sven Hedlund vill få innehavaren Bengt Heglands registrering av namnet upphävd och har till PRV uppgett att Hep Stars registrerades som ett varumärke under mitten av 60-talet då Lennart Hegland, bror till Bengt, var medlem i bandet.

Sven tillträdde, enligt honom själv, ett halvår efter det att bandet hade grundats och anser att han var med och byggde upp bandet. Sven Hedlund och Benny Andersson var bandets frontfigurer under 60-talet som drog fulla hus på sina konserter med kända låtar som Cadillac, I natt jag drömde och Speedy Gonzales.

Deras framgång varade ända fram till 1969 när bandet splittrades och Hedlund och Benny Andersson lämnade gruppen.

De kvarvarande medlemmarna fortsatte under namnet ”Gummibandet” och ibland Hep Stars fram till 1979.

Återuppstod

1980 spelade originalmedlemmarna, förutom Benny Andersson, åter ihop. Lennart Hegland slutade 1989. Christer Pettersson och Jan Frisk slutade 2002 respektive 2008. Sven Hedlund fortsatte att spela och turnera med en ny uppsättning musiker under namnet Hep Stars.

Han hävdar därför att han är den ende kvarvarande aktive medlemmen. Hep Stars saknar värde utan hans medverkan. Det gör inte Bengt Hegland som aldrig har spelat i bandet anser Hedlund

Familj stod bakom

Bengt Hegland har dock en annan bild av historien till PRV. Han anser sig föra sin bror Lennarts talan.

Enligt Bengt Hegland var det familjen med hans mor Anna och bror Lennart som byggde upp bandet från grunden. Sven Hedlund kom till bandet först några år senare enligt hans berättelse.

Det var Anna Hegland som startade bandets fanklubb och skickade ut tidningen ”Starholken” med berättelser om bandet. Ekonomiskt stod även familjen bakom bandet.

Bengt Hegland skriver till PRV att han visst har spelat i bandet.

Att Sven Hedlund nu använder Hep Stars som namn har skett utan tillåtelse.

Patent- och registreringsverket kan inte se att Bengt Hegland ansökt om märket för att hindra Sven Hedlund. Den främsta orsaken tycks vara att man har intresse för varumärket inom familjen eftersom man har byggt upp bandet från grunden. Därför avslås Hedlunds invändning.

Sven Hedlund säger att han inte vill kommentera beslutet innan han pratat med advokaten handlagt hans ärende. Beslutet kan överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader.