Felet upptäcktes när Trafikverkets säkerhetsgranskare tittade på den ritningsdokumentation som lämnats av totalentreprenören Eitech.

— Vi upptäckte att den kabel som har lagts ner inte har de prestanda som efterfrågades. Det innebär att den måste bytas längs hela sträckan i det Y, där Vaggeryd ligger i mitten, med Jönköping, Nässjö och Värnamo i noderna, säger Trafikverkets projektledare Anders Jonsson.

Eitech Engineerings vd, Jan Hintze, vill inte kommentera saken utan hänvisar till Trafikverket.

Entreprenaden har pågått i flera år och involverar flera underentreprenörer.

Annons

Totalt handlar det om 12 mil järnväg som har försetts med optokabel och en massa annan teknik som möjliggör fjärrstyrning från Malmö. Det har samtidigt byggts ett par mötesspår, planskilda övergångar, satts upp belysning, byggts ställverk och mycket annat.

Syftet med satsningen är dels att öka hastigheten från 120 till 140 kilometer i timmen, dels att spara in 12 tjänster som tågklarerare.

Historien med den felaktiga kabeln uppdagades i ett inlägg på bloggen ”I huvudet på en lokförare”.

— Jag hörde det i min tur av en lokförare i Nässjö, berättar skribenten, som fortsatte att gräva i historien.

Förhoppningsvis ska resenärerna på sträckan inte märka så mycket av fadäsen. Inte om de inte räknat med att ta sig fram några minuter fortare längs sträckan förstås.

Enligt Lokföraren, som har varit i kontakt med Trafikverkets trafikledning i Kristianstad kan händelsen, i kombination med utökade krav på bevakning, leda till allvarliga bemanningsproblem. Flera av de hittillsvarande tågklarerarna – ett bristyrke – har redan sökt nya jobb.

SE ÄVEN: Miljardsatsning på järnvägen Jönköping–Värnamo