Andreas Johansson sitter kvar som ledamot i styrelsen och får hjälp av nyvalda ledamöterna Cecilia Mårtensson och Joakim Henningsson.

Men sedan gapar stolarna tomma.

Ordföranden Mattias Ragnegård avgår tillsammans med fyra ledamöter och klubben kommer nu inleda en jakt för att fylla vakanserna inför det extrainsatta årsmötet i början av oktober.

Annons

– Vi får gå ut hårdare bland våra medlemmar och försöka få mer hjälp. Man kanske inte kan vara ordförande själv, men man kanske har något bra förslag att delge oss, säger Johansson.

Enligt Johansson var alla avhoppen aviserade sedan tidigare och kom inte som någon chock under årsmötet.

Finns det anledning till oro?

– Både och egentligen. Vi har ju fått bra ordning på föreningen och ekonomiskt är det inga bekymmer. Vi gör ett resultat på ungefär plus minus noll, men dras fortfarande med skulder sedan tidigare år. Men det är inte hållbart att bara ha tre personer i styrelsen och ordförande måste man ju ha.

Kan det här påverka den sportsliga biten inför säsongen?

– Inte som vi ser det just nu. Sportsligt ser det bra mycket bättre ut än vad det har gjort på flera år. Allt handlar om att få fler folk att hjälpa till.

Är inte ni tre personer i styrelsen oroliga för att behöva dra hela lasset?

– Det finns en oro i det givetvis. Och vi säger själva att vi måste få in fler som hjälper till annars kommer inte det här fungera. Men själva arbetet är inte jättetungt eftersom vi har jobbat väldigt hårt med strukturen på föreningen de senaste två åren och som jag ser det handlar det om att behålla det och fortsätta på samma linje.