Larmet inkom till SOS 12.50. Ett träd hade fallit över vägen på riksväg 30 i höjd med Hjälmseryd i södergående riktning.

Vid 13:30 ska trädet ha röjts undan av väghållaren, uppger räddningstjänsten.