Se TV-klipp här:

I dag gapar den ena butikslokalen efter den andra tom i centrum, i väntan på nya hyresgäster. En del lokaler har väntat länge. Det gäller både vanliga affärslokaler och någon restauranglokal.

Ibland kamoufleras de tomma lokalerna med skyltning från en annan butik eller bilder på ett framtida Nässjö. Det gör förstås att det känns lite mindre tomt.

Lägenheter är det däremot ordentlig brist på.

Då, 1983, var det uppenbarligen precis tvärt om. Nästan hela sidan 5 från Smålands Dagblad onsdagen den 12 januari 1983 handlade om bryggeriet och bryggeritomten, på flera sätt.

John Hallqvist, reporter i många år på Dagbladet, har skrivit både huvudartikeln, om att bryggeriet är räddat, och en där bryggeridirektören kritiserar planerna på att bygga enbart bostäder på bryggeritomten.

Bo Almquist, slöjdlärare under många år i Nässjö, hade lagt många timmar på att göra en modell av Nässjö-Bryggeriet, på uppdrag av dåvarande kulturnämnden.

”Så nu kan man riva med gott samvete den dagen detta blir aktuellt”, skrev Hallqvist. Det blev ju som det blev med det, bryggeriet brann ju bara några år senare.

Modellen, då, brann den också upp? Nej då:

— Den finns i stinsbostaden i Hembygdsparken, berättar Bo Almquist (som fick mycket beröm för den fina modellen).

Nils Gäre, direktör för bryggeriet, hade mycket hellre sett att tillverkningen hade kunnat fortsätta än att en modell byggdes, fick läsaren veta. Men han kritiserade också de dåvarande planerna, för sådana fanns länge innan Hökerum Bygg såg till att det byggdes drygt 60 lägenheter här.

Fanns för många då

Gäre tyckte inte att bryggeritomten skulle användas endast för bostäder. Hallqvist skrev att ”sådana får som bekant inte byggas för närvarande i Nässjö i flerfamiljshus beroende på det stora överskottet på lägenheter”.

Men att läget kunde ändras insåg man.

Gäre menade att när ”man kan tänka sig 250 lägenheter, som den plan man går efter omfattar, skulle man väl också kunna tänka sig affärsverksamhet”.

Nu är det tre hus med sammanlagt drygt 60 lägenheter. Oavsett vad som byggs på resten av tomten lär det aldrig bli 250 bostäder totalt.

Affärslokaler, kontor och bostäder ansåg Gäre skulle vara bäst. Angelägnast var affär.

”Det finns ju intressenter, bland annat har ju Ica varit mycket intresserad”, står det. Det här var innan Ica byggde nytt.

Och mycket tycks ha varit raka motsatsen till i dag.

Staffan Lennartsson hade sparat den gamla tidningen i någon gömma och lämnade in den till redaktionen.