Mest drabbar det barnen som inte kan åka. Men även sponsorer som skänkt pengar till Lionsprojekt kan känna sig blåsta, tror styrelsen – vars medlemmar också känner sig svikna.

— Det blir nog inte så mycket insamlingar, tror Johnny Norén, Lionspresident.

Är det någon idé att skänka pengar till Lions, så länge de inte vet hur det går med isbanan, var pengarna som skänktes dit kastade i sjön, så tror han att sponsorer tänker. Hur ska man veta om det går likadant med annat Lions skänker till Nässjös barn?

Fick löfte då

När anläggningen överlämnades till kommunen lovade dåvarande kommunrepresentanten att kommunen skulle svara för framtida skötsel och underhåll, enligt Lions. Det sker alltså inte.

Anders Andrée, som lagt ett par hundra arbetstimmar på isbanan i Stadsparken, och Johnny Norén, president i Lions i Nässjö, vill se förändring nu, omgående.

Den konstfrysta isbanan som Lions skänkte till Nässjö kommun och barnen 2001 gick med nedlagt arbete och material på en och en halv miljon.

Fakta: Det gör Lions på hemmaplan

Mycket har skänkts. Lions i Nässjö har bland mycket annat byggt grillplatsen i Lövhult, samlat..

Fakta: Det gör Lions på hemmaplan

Mycket har skänkts. Lions i Nässjö har bland mycket annat byggt grillplatsen i Lövhult, samlat in pengar till klockspelet i Stadshustornet, till grillplatsen och flertalet attraktioner för barn i Stadsparken, ordnar julgransplundring för barnen på Stora Torget och teater för barn på sommaren.

Äldre också. Inte bara barn och ungdomar utan även äldre får del av Lions gåvor, som hjälppaket via en diakonissa och fika med underhållning på äldreboenden.

”Vi lovade att den skulle ge Nässjöbarnen i åldern 3–8 år en möjlighet att träna skridskoåkning utan att riskera att bli pååkta av vuxna och äldre barn med boll och klubba” och ge utlandsfödda barn en utmärkt möjlighet till skridskoåkning (Lions fixade låneskridskor), berättar Lions styrelse i en skrivelse som gått ut i runt 90 exemplar till politiker i Nässjö.

Skrev till alla

Varenda ledamot och varenda ersättare i kommunfullmäktige ska ha fått brevet om vad Lions kallar "ett mycket stort svek”.

Annons

— Det borde bli 91 diarieförda brev, säger Anders Andrée som lärt sig att en politiker är skyldig att låta diarieföra även brev som kommer hem, om de gäller politikeruppdraget.

Det här att isbanan inte längre spolas och sköts, det kom från ett tjänstemannaförslag, berättar Norén och Andrée. Både banan och aggregatet skulle bort. Lions protesterade.

Var inte överens

”Trots detta sades det efter samtalet att en överenskommelse om rivning skett, något som vi absolut dementerade och efter diverse diskussioner beslöts att verkställigheten skulle uppskjutas”, skriver Lions till politikerna.

— Jag tror det har gått prestige i det här, säger Johnny Norén. Både han och Anders Andrée vill se beslutet om nedläggning upprivet.

Kommunen bryter mot barnkonventionen, som säger att barnens bästa alltid ska tillvaratas då förändringar sker, skriver Lions till politikerna.

Det hävdades att isbanan var dåligt utnyttjad, men det tillbakavisar Johnny Norén med skärpa.

Han såg barn här

Han brukade gå här tre gånger om dagen förut och såg oftast några barn på banan när det vad väder till det.

— Men sånt ser man inte om man bor i till exempel Mullsjö eller Huskvarna eller Vetlanda, säger han, med en känga riktad mot tjänstemän som planerar för Nässjöbor men själva bor i andra kommuner.

— Det är dem vi väljer politiskt som ska bestämma sånt här, tycker Norén.

— Ett parti, Moderaterna, gick till och med till val på att bevara isbanan och de sitter med i ”regeringsställning” nu, säger han.

Räcker länge än

Ett argument för att ta bort isbana och aggregat var kostnaderna. Dessa kostnader kan reduceras väsentligt, menar Lions styrelse: ”till exempel har aggregaten körts på full volym även då lufttemperaturen varit åtskilliga grader under noll och antalet uppgivna skötseltimmar kan inte på något sätt motsvara behovet”.

Lions uppger att de båda aggregaten, av vilka oftast bara ett behöver vara i drift, klarar vardera upp till 40 000 driftstimmar och har gått bara 17 000 respektive 5 000. Det finns mycket kvar att utnyttja, skriver Lions till politikerna.