Miljöpartisterna i regionen besökte nyligen Höglandssjukhuset för att få en bild av hur personalen ser på sin vardag och den brist på kunniga medarbetare som är ett stort orosmoment på avdelningar och mottagningar.

Situationen i Eksjö och Nässjö är inte unik. Runt om i hela landets brottas just nu sjukhusledningar med frågan hur personalrekryteringen ska tryggas inför sommaren - och över tid.

— Det vi fick höra vid vårt möte med personalen är att man har det tufft, framförallt inom de kliniker som drabbats av vårdplatsnerdragningar, berättar Annica Nordqvist.

Miljöpartisterna fångade under sin rundvandring på sjukhuset upp synpunkter från personalen och de redovisades i citatform under interpellationsdebatten och delgavs presidiet skriftligt vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen:

"Vi sliter för hårt. Återhämtningsfasen är för kort”, framhåller en anställd.

Annons

”Vi kan inte ta viktig arbetstid till att leta sängplatser.” ”Vi har ingen överbeläggningsplan. ”Jag kan inte ta ansvar under dom här premisserna.” ”Med den här personalpolitiken har vi inget Höglandssjukhus om fem år men fina lokaler”, klargörs i andra citat från personalleden.

LÄS MER HÄR: Sommarläget inom vården orsakade stor debatt

Miljöpartiets gruppledare Sibylla Jämting skrev efter mötet med vårdpersonalen i Eksjö en interpellation till regionfullmäktige. Den vållade rabalder och ledde till en debatt där MP-ledamöterna fick hård kritik. De beskylldes för att svartmåla situationen på Höglandssjukhuset.

— Jag vet att det görs mycket för att lösa bemanningen. Och det är bra. Men uppenbarligen är det inte tillräckligt. Då tycker jag man måste lägga i en högre växel, säger Sibylla Jämting.

— Det är oppositionens uppgift att visa på brister i den förda politiken. Det får alliansen finna sig i. Jag tar inte åt mig av det som sas i debatten.

— Min bild är att det blivit mycket stressigare för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Höglandssjukhuset. Avhoppen och svårigheterna att rekrytera ersättare har medfört att arbetsbördan ökat vilket i sin tur lett till fler sjukskrivningar.

Annica Nordqvist betonar att allt inte är dåligt på Höglandssjukhuset är dåligt. Tvärtom.

— Det är ett bra sjukhus med engagerad personal och utmärkt verksamhet. De anställda vittnar om att de trivs. Att deras arbetsplats egentligen är väldigt bra. Men att man nu fått det för tungt eftersom man är för få.