I idrotten hittar vi glädjen i att röra på oss, vi möts över gränser, utmanas och lär nya saker. Vi får kunskaper för livet som inte sällan är mycket mer än bara den direkta idrottsutvecklingen, utan vi får språkkunskaper, nya vänner, kunskap om föreningsliv, demokrati, värdegrund och även sociala koder. Det kan leda till jobbmöjligheter tack vare det utökade nätverk som kommer på köpet i idrottsgemenskapen. Idrotten är en av landets bästa integrationsmotorer.

Det mervärde som idrottsrörelsen skapar är fantastiskt. Totalt sett har idrottsrörelsen anordnat hundratusentals aktiviteter i landet. I Nässjö har vi tillsammans med lokala idrottsföreningar under 2018 anordnat 145 aktivitetstillfällen i form av bland annat prova-på dagar, utbildningar i ledarskap och svenskt föreningsliv och språkinsatser. Men för oss är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi vill att vårt arbete med inkludering blir en naturlig del av idrottsrörelsen, där alla känner sig välkomna, vill stanna, delta i utvecklingen av idrotten och vill utvecklas.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar, närheten till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund.

Annons

Vi kan se i Nässjö att representationen av tjejer med mångfaldsbakgrund är underrepresenterad i våra satsningar. Därför är det viktigt att fortsätta öka kunskapen hos idrottsföreningarna och tillsammans identifiera de trösklar som kan utgöra hinder för främst tjejer att inkluderas in i idrotten. Satsningarna måste vara långsiktiga, och det är bra att regeringen nu ser stödet till idrotten för integrationsarbete som ett årligt stöd.

Genom våra idrottsföreningar ger vi människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning för sin personliga utveckling och delaktighet samhället. Vår hemmaplan är klubbstugan och föreningslokalen. Där möter vi dagligen tusentals människor, som får möjlighet att påverka sin hälsa och livssituation genom att höja sin bildningsnivå, bygga nätverk, stärka sitt engagemang inom idrotten, vilket gör oss inom idrotten - och hela Sverige - ännu starkare.

RICKARD STRANDBERG

Distriktsidrottschef Smålandsidrotten