— Segern för Brexit i den brittiska folkomröstningen är en seger för Europas folk, anser Thomas Erixzon, som är ordförande för Folkrörelsen Nej till EU i Nässjö.

— Det brittiska folket har röstat för att lämna EU. Därmed kan det brittiska folket återta sin nationella självständighet fullt ut genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle, fortsätter han.

Lokalgruppen i Nässjö anser att "EU är en odemokratisk organisation som syftat till att minska politikens inflytande till förmån för ett system där tjänstemän styr och politiken, inte minst de nationella parlamenten, förvandlats till transportkompanier för redan fattade beslut" säger de i sitt uttalande.

Folkomrösta nu

Annons

Kärnan i EU-projektet, fortsätter lokalgruppen i Nässjö, har varit den inre marknaden, som framför allt har gett ökad makt åt storföretagen. Man har istället offrat viktiga principer som nationell demokrati och arbetsrätt, hävdar de.

— Europa behöver inget stort kontinentalt statsbygge med stormaktsambitioner. Europa behöver suveräna demokratiska nationer i samarbete för fred och välstånd och en hållbar utveckling, anser Thomas Erixzon.

Folkrörelsen Nej till EU vill att svenska folket, i likhet med det brittiska, får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning.

— Efter Brexit vill vi ha ett Svexit, kräver de.

Nässjös lokalgrupp av Folkrörelsen Nej till EU bildades 1992. Den har drygt 30 medlemmar. Gruppen ser som sin uppgift att bilda opinion för "svenskt självbestämmande och demokrati och mot EU:s pågående supermaktsbygge".

Lokalgruppen är verksam i Nässjö, Eksjö, Aneby och Sävsjö och ser sig som "partipolitiskt och religiöst obundna".