Vi i Moderaterna ser gärna att rektorer och lärare får ett starkare mandat att utföra sitt arbete. Vi vill att lärare ska ha en lugn arbetsmiljö och en skola där eleverna ska känna att studiero råder.

Redan i dag ökar resultaten för våra elever i Nässjös skolor. Bland annat tack vare bra samarbeten mellan elevhälsa och pedagoger. Men vad som är bra kan alltid göras bättre. En röst på Moderaterna är därför alltid en röst på en ordningsam skola där individkollen på varje elev är ett faktum och alla elever ges förutsättningar att göra så bra ifrån sig som de kan.

Eleverna ska kunna känna ansvar och glädje inför sitt skoluppdrag genom tydliga ordningsregler som skapar samhällspliktiga medborgare. Alla uppskattar enkla rutiner och klara besked eftersom man då förstår orsak och konsekvens. Detta skapar förutsägbarhet samt motverkar mobbning och utanförskap.

Vi vill skapa en skola där alla i styrkedjan, elever, lärare, skolledare, tjänstemän och politiker tar sitt ansvar, men där eleven och läraruppdraget är i fokus. Lärarna ska ges möjligheten att stötta alla elever i att kunna få bättre betyg och att utvecklas som individer. När lektionen börjar ska du som elev vara på plats. Du ska vara uppmärksam och förberedd inför varje lektion så att du kan tillägna dig innehållet. Miljön ska främja att alla elever oavsett utmaning ska känna studiero. Du ska veta vad som förväntas av dig och du ska kunna känna stolthet i att vara en del av ett sammanhang som skapar framtidens medmänniskor.

Annons

Sammanfattningsvis söker vi i Moderaterna mandat för att kunna ta fram Sveriges tuffaste rektorer i Nässjö för att få mer ordning på våra skolor, skapa en tryggare och stabilare miljö för alla som vistas där och som skapar förutsättningar för morgondagens samhällsbyggare.

Anna Gerebo (M)