EM Vilts verksamhet med viltslakteri och charkuteri sysselsätter sex personer i Malmbäck. De framställer livsmedelsprodukter från hjort, vildsvin och älg och produktionen pågår fortfarande.

I ansökan till Eksjö tingsrätt begärs bolaget i konkurs. Bolaget har två miljoner kronor i skulder till banken och ytterligare 800 000 kronor till Almi företagspartner. De har dessutom en miljon kronor i skulder till sina leverantörer, men också 300 000 kronor i kundfordringar.

EM Vilt flyttade 2017 från Jönköping till Malmbäck där de satsade på ett nytt slakteri med med stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygden. Nyligen har de investerat i ett nytt system för att digitalisera verksamheten.

Förslaget i ansökan är att advokat Erik M Gabrielsson förordnas att förvalta konkursen och han har förklarat sig villig att åta sig uppdraget. Enligt bolagets konkursansökan kommer förvaltningen sannolikt att kräva så kallad vidaredrift.