Jens Bergström har jobbat i telekomindustrin och IT-sektorn i många år. För tio år sedan flyttade han till Jönköping och har nu också blivit skogsägare.

17 000 skogsägare i länet

I länet beräknas det finnas 17 000 privata skogsägare och i hela Sverige cirka 330 000. Smålan..

17 000 skogsägare i länet

I länet beräknas det finnas 17 000 privata skogsägare och i hela Sverige cirka 330 000. Småland är ett av de lanskap där andelen skogsägare är som högst.

Varje år avverkas cirka 80 miljoner kubikmeter skog i landet.

– Jag fick som nybliven skogsägare en idé om att kunna digitalisera den gamla skogsbruksplanen i pappersformat till en webbtjänst för att lättare kunna sköta och utveckla min skog, säger han. Gallringsmallar är inbyggt i systemet som hjälper skogsägaren att veta när gallringar bör utföras.

Annons

Företagsnamnet som är lika med webbsidan, www.eskog.se, vänder sig nu till alla privata skogsägare som för en engångskostnad kan ta del av tjänsterna. I bolaget finns också fyra delägare. Professionella skogsförvaltare som bland annat Svenska Kyrkan använder sig redan i dag av digitala uppdaterande system men inte i den här formen.

Sker automatiskt

Jens Bergström berättar att vid till exempel gallring och avverkning så återrapporterar skördaren uttagen och kvarvarande volym skog med hjälp av tjänsten. Skogsägaren får då ett kvitto på vilka volymer som tagits ut. Med en tilläggstjänst kan uppdateringen ske helt automatiskt med hjälp av en app. Appen använder GPS-koordinator för att hitta rätt fastighet. Med samma app kan skogsägarna uppdatera exempelvis sin plan i fält, vid avverkning, röjning eller vid en inventering.

Bättre överblick

– En stor fördel är att skogsägarna alltid har en uppdaterad plan, med bättre överblick av sin skog och därmed kan sköta den bättre.

– Tjänsten fungerar lika bra oavsett vem som köper virket. Samma dag som avverkningsuppdraget är slutfört kan skogsägaren se resultatet i sin plan. I dag kan det ta upp till ett par månader innan skogsägaren får slutredovisningen.