Det var nämligen rovdjursvaka hos landets fårägare, en manifestation signerad Svenska Fåravelsförbundet och med udden riktad mot riksdagens rovdjurspolitik.

I våra trakter har de får som håller landskapet öppet och medverkar till ägarnas försörjning inte haft mycket problem med varg. Antalet rovdjursattacker är litet i länet, men en vacker dag kan ett vargrevir etableras på Höglandet och då blir det blodigt i fårhagarna.

Får är ju ett lätt byte för vargen och gråben nöjer sig sällan med ett byte. Både tio och 20 får kan dödas av en enda varg.

Aktion till stöd

– Vår manifestation är framför allt ett stöd för dem som har det värre, sa ordföranden i länets fåravelsförening, LRF:s verksamhetsutvecklare Anders Råsberg, fårägare på hobbybasis. Det är inte Patrik och Elisabeth Jönsson på Högagärde. Deras får är en del av jordbruksföretagets ekonomi och vargen är inte välkommen.

Annons

Läget i mer vargtäta områden som Värmland är att i stort sett alla ansökningar om skyddsjakt på varg överklagas, säger Råsberg. Istället vill Naturvårdsverket acceptera föryngring av varg i Småland och Östergötland samt tillåta licensjakt för att hålla populationen i schack.

– Så vill vi inte ha det, säger Råsberg och tillägger att fårägarna måste känna trygghet om naturbetesmarken ska behållas eller rentav utökas enligt nationella mål.

Stängsel dyrt

– Det räcker med kringströvande vargar och de revir som finns i Värmland och Närke, säger Råsberg och tillägger att fårägarna inte kan acceptera de allt vanligare kraven på skyddsstängsel mot varg. De fungerar dåligt och är dyra.

– Jag har 1,4 mil fårstängsel, säger Patrik Jönsson. Det skulle kosta hundra kronor med löpmeter att utrusta dem med elektrifierat vargstängsel. Statliga bidrag finns att få men de är små och räcker bara till 28 meter per fårägare i Sverige om alla söker. Bara i Jönköpings län finns 520 fårbesättningar, en kraftig ökning på senare år och det finns behov och utrymme av oändligt många fler, säger Råsberg.

Att skydda fåren nattetid genom att ta in dem under tak är praktiskt omöjligt, säger Patrik Jönsson. Fårhjordarna finns på olika marker och kan för övrigt inte blandas med tanke på risken för inavel.

– Om djurägare ska kunna skydda djuren krävs snabba beslut om skyddsjakt, säger Magnus Jönsson, fåravelsförbundets ordförande.