Närmare 35 personer traskar ut mot skogen som omger gården Falla. Det är fuktigt i luften av blötsnö och kängor kliver över mossa och sten. En grankvist hålls undan åt nästkommande person i ledet och ljudet av porlande vatten avslöjar att bäcken finns i närheten.

Ägaren till fastigheten, Sven-Olof Wahlström, leder tåget. Han kom hem från semestern i natt och har ännu inte helt klart för sig hur mycket av ägorna som härjats av stormen Egon.

– Jag har sett en del, men inte hunnit titta på allt. Framför allt har det som står på fuktig mark och en fröträdställning som vi gjorde förra året tagit mycket stryk, säger Sven-Olof.

Fröträdställningen består av några kvarlämnade tallar efter en avverkning, som ska fröa av sig och bidra till självföryngringen, så man slipper plantera.

Aktuellt ämne

Även om dagen, som arrangerades av Säby LRF i samarbete med Södra och Skogsstyrelsen, till mycket handlade om vattennära mark så surrades det och jämfördes bland skogsbrukarna som gick genom barrskogen. Hur mycket skador har den senaste stormen orsakat? Hur mycket arbete blir det den här gången?

Fredrik Gustafsson, som är en av initiativtagarna till träffen förklarar att man brukar vara 15 till 20 personer under de skogsdagarna. Han tror att dagens många deltagare till viss del beror på det aktuella läget efter stormen.

Annons

– Alla skogsbrukarna har mycket erfarenhet och man får alltid lite uppslag, tips och idéer.

Blanda in lövträd

På Sven-Olof Wahlströms gård, där 140 hektar utgör skogsmark, har man försökt öka antalet träslag genom att bland annat plantera lärk efter stormen Gudrun. Man lämnar också lövträd för att vårda naturen.

– Vi har varit eko-bönder i 20 år och vi försöker alltid tänka på naturhänsynen, säger Sven-Olof.

Skogsstyrelsens Jan-Eric Spånberger guidade runt i olika terränger och pratade bland annat om hur man behåller den biologiska mångfalden när man ska bruka skog intill vattendrag.

– Det gäller att inte köra sönder marken nära vatten. Sedan är det viktigt att man behåller beskuggningen på vattnet. Det är mycket bättre att ha lövträd än barrträd ut med vatten.

Han förklarar att lövträden gör att det trillar ner sådant som främjar fiskar och annat levande i till exempel en bäck. Lövträd faller heller inte lika lätt som barrträd.

Intresse för skogen

Skogsdagarna har blivit en tradition för LRF:s medlemmar i Säbyområdet. Varje år byter man gård och utbyter tankar och tips. Bland annat var gallring och fröträdställning ämnen som togs upp.

– Min förhoppning är att man med dagen ska vidbehålla intresset för skogen. Det leder till att man sköter skogen bättre, säger Jan-Eric Spånberger.

LRF