De fyra vindkraftverken mellan Hylletofta, Mossaryd och Rickelstorp, ungefär sex kilometer från både Sävsjö och Vrigstad, är en segdragen historia – och nu måste en ny utredning göras.

Fakta: Beslutsgången

I december 2012 avslog Sävsjö kommuns myndighetsnämnd bygglovsansökan för de fyra vindkraftve..

Fakta: Beslutsgången

I december 2012 avslog Sävsjö kommuns myndighetsnämnd bygglovsansökan för de fyra vindkraftverken på fastigheten Hylletofta 2:2, med hänsyn till det öppna odlingslandskapet i Hylletofta kyrkby.

Avslaget upphävdes av länsstyrelsen och kommunen sa sedan ja. Det blev nya överklaganden till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i Växjö, som inte såg några hinder för vindkraftverken.

Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd i våras och nu har domen meddelats och en ny beslutsomgång väntar.

Vindkraftsbolaget Greenextrem har lämnat uppgifter, och bildbevis, på att det finns en tjäderhöna och minst en spelande orrtupp, kanske två, där vindkraftverken ska byggas.

Ändå finns det ingen analys eller några slutsatser om hur skogshönsen påverkas av vindkraftverken, påpekar Mark- och miljööverdomstolen.

Sävsjö kommuns myndighetsnämn måste därför ta ett nytt beslut där förekomsten av skogsfåglar vägs in, meddelas det i domen.

”Van inventerare”

– Vi har haft en van inventerare på plats men underlaget skulle ha varit lite mer omfattande. Vi får komplettera med det kommunen begär men sedan går det ganska snabbt även om det överklagas igen i alla instanser, säger Claes Lund, projektansvarig hos Greenextrem.

Annons

Det är Jörgen Holm, som bor i närheten av de tänkta verken, som står bakom överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen.

– Nu får jag delvis rätt, säger Jörgen Holm som intygar att det finns både tjäder och orre i området.

I överklagandet påtalas också att bullret kommer att bli högre än beräknat, att det finns fladdermöss och att många fåglar rastar på mader i närheten. Mark- och miljööverdomstolen menar dock att utredningarna är full tillräcklig gällande de delarna. Det man missat är att väga in hur skogsfåglarna påverkas.

Ger sig inte

– Det kan betyda att vinkraftverken måste flyttas till en annan plats i området. Då måste man ta om allt från början, med nya undersökningar och beslut. Jag kommer att fortsätta att överklaga, hela vägen igen, säger Jörgen Holm.

Han anser att vindkraften både är miljöfarlig och dyr.

– Och jag känner att jag fortfarande har stöd av andra som också är emot att vindkraftverken byggs, säger han.

Vindkraftverk blir det ändå. Det är Claes Lund hos Greenextreme övertygad om.

– Vi är inte oroliga. Det kommer bara att ta lite längre tid innan vi kan börja bygga, säger han.