Än så länge har kommunen inte tagit några större beslut gällande Västra Staden som är ett framtida utvecklingsområde i översiktsplanen, som kommunen arbetat fram och potentiellt en ny stadsdel i Nässjö.

Det finns kraft och energi för kommunen att gå in i ett så här spännande utvecklingsarbete som Västra staden är, säger kommunalrådet Anci Magnusson (S).

Det är området väster om Resecentrum som kan komma att bli Nässjös nya stadsdel. Det har ett stationsnära läge och närhet till centrum, vilket gör det till ett attraktivt ställe att bo på.

Det finns planer på att den nya stadsdelen ska innehålla omkring 500 nya bostäder när det är fullt utbyggt.

 Då är det mellan tusen och tvåtusen personer man kan räkna med ska bo här. Så det är som en rejäl stadsdel, säger kommunalrådet Anders Karlgren (M).

På kommunstyrelsens sammanträde undrade Anders Hansen (Safe) hur kommunen ska lösa det med skolor om det blir många barnfamiljer som flyttar in i det nya området.

Vi ska titta på vilka verksamheter som behövs. Med tvåtusen människor kan vi räkna med att det är barn också och då måste vi tänka in tankarna om en skola, säger Anci Magnusson.

Planen är att invånarna i kommunen ska få vara med och påverka hur området ska se ut och vilka verksamheter som ska finnas där.

Här ska vi jobba i dialog både med de som är intressenter men också med kommuninvånarna, säger Anci Magnusson.

Det kommer bli en dialog med medborgarna där man får lämna förslag och synpunkter, säger Anders Karlgren. Men på vilket sätt man ska ha en dialog med invånarna är inte bestämt än.

Kommunen ska också titta på om det behövs någon mer övergång över järnvässpåret utöver den som finns idag med trappor och en hiss, för att göra det smidigare att ta sig över till andra sidan.

Det är inte med enkelhet man kan omvandla området till ett bostadsområde. Först måste det finnas lösningar för de godsföretag som använder ytan till vagnuppställning. Kommunen måste också få företag intresserade av att vara med och bygga i området.

En annan utmaning är att hantera buller från järnvägen, dåliga markförhållanden och förorenad mark.

LÄS MER: