Sedan ska man riva av plasttoppen, vilket är näst intill omöjligt. Sist fick jag ta en kniv och skära av toppen. När toppen är avlägsnad har man händerna fulla av yoghurt. I toppen ligger yoghurt kvar som måste skrapas ur med sked.

Sedan ska man lossa flikarna i botten och krama ut resterande innehåll. Detta fungerar bra, precis som på de gamla förpackningarna.

På förpackningen skriver Arla att förpackningen har fått högsta betyg! För mej som konsument är den nya förpackningen en stor försämring.

Återgår in Arla till den gamla förpackningen slutar vi köpa Arlas produkter!

Gunnar Lundström, pensionär