Göran Gustavsson, Lönås Nässjö

Begravningsgudstjänst har hållits i Skogskapellet Nässjö för Göran Gustavsson, Lönås Nässjö. Vid orgeln tjänstgjorde organist Kerstin Johansson som före akten spelade O sole mio av Eduardo di Capua. Officiant var kyrkoherde emeritus Bo Bergstrand som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Gemensamt sjöngs Blott en dag, Bred dina vida vingar och Härlig är jorden.

Under stilla musik tog systern Gun-Britt med familj och övrig släkt ett sista farväl vid kistan. Kerstin Johansson sjöng Där rosor aldrig dör och till avslutning spelade hon Nessum dorma av G Puccini. Bland blommor och gåvor märktes från Höglandets Touring Club Nässjö. Minnesgåvor har lämnats till Hjärt – Lungfonden och SMC-Skadefond.