Lilian Johansson, Nässjö

Begravningsgudstjänst har hållits i Skogskapellet för Lilian Johansson. Som inledning spelade organist Eva-Marie Nilsson Fjäriln vingad syns på Haga av C M Bellman.

Kyrkoherde emerita Kerstin Wredén höll griftetal och förrättade överlåtelsen och Ingemar Ek spelade Amazing grace på trumpet ackompanjerad av Eva-Marie Nilsson på orgel. Gemensamt sjöngs psalmerna Den blomstertid nu kommer och I denna ljuva sommartid. Till avslutning spelade Eva-Marie Nilsson Time to say goodbye av F Sartori på flygel.

Under klockringning bars urnan ut av anhöriga för att gravsättas på Skogskyrkogården där de närvarande tog ett sista farväl. Gåvor hade skänkts till Hjärt-Lungfonden och Hjärnfonden.