Bilägaren åtalas för Brott mot vägtrafikskattelagen. Detta då åklagaren anser att mannen inte gjort vad som krävdes av honom för att förhindra att fordonet användes av en annan person, trots att fordonsskatten inte var betald.

Åklagaren anser att fordonsägaren även gjort sig skyldig till Brott mot lagen om fordons registrering och användning. Detta då mannen inte gjorde vad som krävdes av honom för att hindra att fordonet användes av en annan person när det var avställt.

Åklagaren anser att mannen begick gärningarna med uppsåt eller av oaktsamhet.

Fordonsägaren har, enligt åtalet, erkänt att han gjort sig skyldig till brotten. Gärningarna ska ha begåtts i Aneby kommun den gångna sommaren.

Enligt åklagaren kan målet avgöras utan att rättegång hålls. Åklagarens påföljdsförslag är att mannen ska böta 1 700 kronor.