Förra året landade en rosa övningskörningsskylt i Nässjöbon Daniel Sahlins brevlåda. Skrivet på skylten stod en fråga som löd: ”Vill du övningsköra som ingenjör?”. Sahlin blev intresserad och följde instruktionerna som medföljde och sedan i februari är han nu anställd hos företaget Infranord.

Det känns självklart jätteroligt att jag fick chansen, säger Sahlin. Anställningen varar i totalt fyra månader och än så länge har jag genomfört tre.

Den rosa lappen som blev starten till anställningen skickades ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som, på uppdrag av regeringen, har dragit igång projektet Tekniksprånget. Syftet är att öka intresset bland unga för just ingenjörsutbildningar.

Det är första gången Infranord deltar i projektet, berättar handledare Torbjörn Annell. Vår styrelse har tagit beslut att vi mer aktivt ska verka för att skapa intresse bland yngre för vår verksamhet och det är därför vi nu har Daniel på plats.

I Helsingborg har vi ytterligare en anställd praktikant via Tekniksprånget.

För Sahlins del väntar studier i Norrköping till hösten och oväntat nog är det just ingenjör han har i sikte att bli.

Blir jag antagen kommer jag studera en femårig utbildning i Norrköping till civilingenjör i medieteknik, säger Sahlin. Dessa månader på Infranord har absolut varit lärorika, inte minst är det bra arbetslivserfarenhet.

Jag rekommenderar alla att ta chansen att söka in till Tekniksprånget. Det är en bra erfarenhet att ha med sig och dessutom får man betalt.