Fastigheten i centrala Sävsjö har flera allvarliga brister som kan påverka hälsan för de boende. Bristerna upptäcktes för en tid sedan och vid en inspektion i april konstaterades att situationen försämrats.

Fastighetsägaren har sedan tidigare blivit informerad om att dessa brister behöver åtgärdas. Då ingenting har åtgärdats skärper nu Myndighetsnämnden kravet och ger ett vitesföreläggande med uthyrningsförbud om bristerna kvarstår.

Relaterat till artikeln

Om inga åtgärder görs träder förbudet och vitet om 100 000 kronor i kraft två månader från att fastighetsägaren blivit delgiven beslutet. Myndighetsnämndens ordförande, Sten-Åke Claesson (C), säger att det höga vitet är nödvändigt med tanke på hur allvarliga bristerna är.

— Det är mögelskador, fuktskador, fönster som inte går att öppna, glas som är sönderslaget, dörrar som inte fungerar, en vattensamling i källaren... Det är mycket brister som är hälsovådliga för de boende och vitesstorleken beror på vilka brister fastigheten har.

Fastigheten är i så dåligt skick att fastighetsägaren riskerar att få ett uthyrningsförbud om problemen inte åtgärdas inom två månader.

Myndighetsnämndens beslut innefattar sex punkter där fastighetsägaren behöver utreda och åtgärda fukt- och mögelskador i samtliga lägenheter, kontrollera att ventilationen uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, åtgärda fönster och balkongdörrar som är trasiga eller inte går att öppna eller stänga och inkomma med ett långsiktigt egenkontrollprogram för fastighetens underhåll. Fastighetsägaren ska dessutom reparera eller byta en trasig spis, installera en köksfläkt och utreda orsaken till en vattensamling i källaren.

Relaterat till artikeln

— Vi har haft kontakt med fastighetsägaren en tid men ingenting har åtgärdats. Vi har meddelat de boende som kommer att behöva flytta ut om inget görs eftersom det inte är hälsosamt att bo kvar i den miljön, säger Sten-Åke Claesson.