Storgatan, Lövhult, Queckfeldtsgatan, Södergatan, Brinellgatan – det är bara några av platserna som personer ska ha blivit sexuellt ofredade på enligt anmälningarna.

Esplanaden, Espingsgatan, Järnvägsgatan och Centralgatan är med men det finns också adresser i flera av kransorterna i kommunen. Forserum, Anneberg, Bodafors och Malmbäck tycks det gälla, av gatunamnen att döma.

Det är viktigt att brotten anmäls till Polisen, säger områdespolis Marthin Gelbart.

Om inte vi får reda på det så har det ju inte hänt – i vår statistik. Anmäl, säger han.

Ja, anmälningar ger ringar på vattnet, säger hans kollega Jonas Sandström.

 ”Det hände ju mig för en vecka sedan, jag kanske ska anmäla det också”, tänker någon. Då blir det ju lite verkstad om man anmäler, säger han.

Det har, menar båda poliserna, varit mycket uppmärksamhet kring övergrepp och ofredanden runt om i Sverige, inte minst på festivaler i sommar.

Kan det inte vara så att sånt här har hänt ganska ofta förut också, men eftersom det kommit fram nu så är flera benägna att polisanmäla?

Jo, de nickar, så är det nog.

Vad de 17 anmälningarna handlar om i detalj, det får vi sväva i ovisshet om. De är nämligen alla åtkomstskyddade.

Men så mycket kan man läsa ut av brottsrubriceringen att två av dem gäller sexuellt ofredande av pojkar, en gäller en man, de andra och alltså allra flesta gäller unga flickor eller kvinnor.

Flera har inträffat på dagtid, några kring midnatt.