Den tidigare politikern Mikael Sterner har själv egen erfarenhet av arbetstjänst eller som det hette i USA "workservice" där han studerade.

– Jag har gjort 40 timmars arbete ute i samhället för att få examen i USA. Det är inget nytt. Det finns på ganska många håll i världen, berättar Mikael Sterner.

Bidrag till välfärd och omsorg

Hans tanke i sitt medborgarförslag är att gymnasieelever under sina studieår ska vara ute i samhället och bidra till välfärden och omsorgen och på köpet få extra kunskap.

Mikael Sterner skriver i sitt förslag att elevernas aktiviteter ska bidra till ett bättre samhälle. Det skulle kunna vara att hjälpa till i organisationer som Mathjälpen eller IM (Individuell Människohjälp), men också genom att besöka någon ensam inom äldrevården eller att hjälpa till inom integrationen exempelvis med läxhjälp.

Juridiskt möjligt?

– Politikerna får väl utreda om det över huvud taget är juridiskt möjligt att införa detta enligt skollagen för man tar ju tid för eleverna.

– Om det inte är möjligt att genomföra det utanför skoltid så kanske man kan lägga in sådana här block inom undervisningen, säger Mikael Sterner.

I förslaget tycker Mikael Sterner att 40 timmar är en rimlig tid under tre år och att det skulle vara ett krav för att få ut sin examen på Aleholmsskolan.