Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre skola, med allt från fritidshem till grundskola och förskoleklass, kräver att vi satsar nu. Fritidshemmen berikar grundskolans verksamhet och är viktig för elevers utveckling.

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning. Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Visste du att om eleven har god föreställningsförmåga i leken har den eleven bättre förutsättning att kunna lösa matematiska problem. Allt hänger samman.

Men idag får inte fritidshemmet spela roll för eleverna i den utsträckning som den borde. Rapport efter rapport, från skolverket, skolinspektionen, lärarförbundet visar att fritidshemmet är i kris. Lärarbristen slår som hårdast på fritidshemmet och flera elever möter outbildade lärare i fritidshem under hela sin fritidshemstid. Det är fler elever som går på fritidshem än i gymnasieskolan. Ändå verkar engagemanget för en förändring vara svag hos våra politiska företrädare och huvudmän. Tänk om det vore 600 gymnasieskolor som saknade behöriga lärare istället för att det är fritidshemmens sanning.

Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige. Det brukar bli många olika aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser brukar det vara öppet hus med fika, grillning eller glass. Sedan år 2014 har vi ett stående tema "Lära, leva, utvecklas".

I år har vi extra mycket att fira. Från och med den 1 juli 2019 blir det behörighetskrav för att få ansvara för undervisning i fritidshemmet.

Det här är något som Lärarförbundet har kämpat för länge och en stor seger för både lärare och elever. Läraryrket är och ska vara ett legitimationsyrke där legitimationen är en kvalitetssäkring och ett bevis på särskild kompetens.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Line Isaksson

Utvecklingslärare i Nässjö kommun

Ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse