Som väl är bekant för de flesta är nya Tallbackaskolan snart färdig. Inflyttning sker i början av nästa år. Den här veckan pågår arbete med att lägga ned en kabel vid Furulidskolan. Detta för att kunna försörja den nya skolan med ström.

Arbetet inleddes på måndagen, på Jularpsvägen. Som man kan läsa på kommunens hemsida kommer Skogsgatan delvis att vara avstängd 10-11 december. Det är när en kabel ska grävas ner i gatan.

Fram till 13 december pågår också en del arbeten vid trottoarerna. Det är något som påverkar trafiken i området, med begränsad framkomlighet för bilister, cyklister och fotgängare.