I Kulturskolan finns möjlighet att utöva musik, dans och teater. Lagom till höstterminen ska avgiften höjas, under förutsättning att förslaget går igenom i kommunfullmäktige. Därefter ska avgiften, enligt förslag, höjas i takt med konsumentprisindex.

Anders Hansen ser att det kan bli en hög avgift för den med flera barn i Kulturskolan. Han vill inte att någon ska tvingas att avstå av ekonomiska skäl. Av den anledningen föreslår han ett avgiftstak på 1200 kronor per termin för den som har två eller flera barn i verksamheten.

Anders Hansen vill också att rektorn ska få rätt att sänka avgiften om det finns särskilda skäl till det. För att finansiera det krävs en särskild pott pengar. Den vill han att barn- och utbildningsnämnden sätter av varje år.

Relaterat till artikeln