Den förändring som pågår med teknikskifte inom vården ses som ett gyllene tillfälle att få tillväxt och fler kvinnliga företagare. Visam Arena är en ny och unik mötesplats som ska främja kontakter mellan vård och omsorg, forskning och näringsliv. Även intresseorganisationer och privatpersoner kan bidra med erfarenheter och förslag och de kan involveras i projektet.

En förhoppning är att befintliga företag kan utvecklas och att nya kan starta. Vi tänker oss särskilt att kvinnor kan inspireras till att starta företag, många har goda idéer som kan prövas, säger Malin Olsson som är ordförande för regionens nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Tanken är att redan befintliga småföretag, eller anställda inom hälso- och sjukvård, kan testa sin idé eller innovation inom en grupp. I projektet finns forskare och experter som kan tycka till, föreslå kompletteringar eller samarbete som ett led i utvecklingsprocessen. Forskare kan också få möjlighet att kommersialisera sina forskningsresultat. Mötesplatsen är ny i sitt slag i regionen och bygger på interaktion.

Den nya mötesplatsen är unik och SKL har visat intresse för den. Det unika är flödet, hur man utvecklar medicintekniska idéer i samverkan och där alla aktörer hjälps åt.

Bland annat ska idélotsar stimulera medarbetare att våga komma med förslag och det anses viktigt inte minst när det gäller att ta tillvara på kunskap och erfarenheter när det gäller olika bakgrund, icke-diskriminiering och jämställdhet. Vid särskilda möten, idéverkstäder, kan också patienter och anhörigas åsikter tas till vara.

Arbetsmarknaden förändras och utvecklas och ska vi hänga med gäller det att få fram nya innovationer som ställer om vården och gör utvecklingen för företag hållbar. Vi tänker oss att idéerna kan omsättas genom till exempel Almi och Science Park.

Projektet är också ett sätt för länet att ta ett steg för att nå målet att vara en ledande tillväxtregion i landet och öka attraktionen.

I september ska ett seminarium arrangeras som start då idéportalen lanseras. Där kan alla som vill lägga in sina idéer. , som innebär att alla som vill lägger in sina idéer.

Om man inte själv vill göra något vidare med sin idé ska portalen vara öppen så att andra som är intresserade att gå vidare med idén kan hämta upp den för att utveckla och kommersialisera den.

Jag tror på det här projektet. Det är så många involverade och planen är genomarbetad. Jag utgår ifrån att det är en bra samverkan på gång, säger Malin Olsson.