Nu ersätts detta med en betonglada, som ska locka oss med ett varusortiment som redan finns i våra butiker i Nässjö.

Biltrafiken i området kommer att öka och en mindre volym biomassa kan fungera som luftrenare. Blir nettoeffekten av denna exploatering ökad livskvalitet för Nässjöborna?

NAV har ett anslag på avspärrningsstängslet: “Tillsammans skapar vi livskvalitet! med kunden i centrum och kommande generationer i tanken”.

Vem tror att kommande generationer kommer att känna tacksamhet för att vi skövlade skogen och tillät byggandet av en Biltemalada?

Inte nog med detta! Ännu närmare bostadsområdet Rågången ska MAX bygga en restaurang, vilket medför mer trafik och negativ miljöpåverkan. Utbudet av snabbmat känns mer än tillräckligt redan.

Är alla som vill köpa en tomt välkomna att etablera sig, även om det finns en risk för att ytterligare aktörer på en marknad får negativa effekter på det befintliga näringslivet?

BERTIL NILSSON, Rågången