Annons
Vidare till smalandsdagblad.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Att unga kvinnor flyttar hotar inte länet eller männen

Kvinnor som gör karriär skapar inte polarisering. Större rörlighet på arbetsmarknaden är bra för alla.

Unga kvinnor, och en del män, lämnar länet för bättre utbildning och jobb. De allra flesta kommer inte tillbaka. Kvar blir framförallt en stor grupp män och en mindre grupp kvinnor med lägre utbildning och sämre jobb.

De förra går till industrin medan de senare hamnar inom vård och omsorg. Att kvinnor gör karriär annorstädes medan vissa män återvänder kan på lång sikt vara negativt.

I en ny rapport för Region Jönköpings län beskriver genusforskaren Ulrika Jansson den regionala arbetsmarknaden på detta vis. Känns berättelsen om en könssegregerad arbetsmarknad igen? Sannolikt, eftersom det är en politiskt etablerad sanning.

Visserligen lämnar unga kvinnor i högre utsträckning än männen länet för att studera och skaffa jobb. Och för alla som väljer att bo kvar är könsnormer och stela företagskulturer starkt hämmande.

Men det finns åtminstone tre tankar i diskussionen som inte håller. Dels att länet förlorar på kvinnors rörlighet. Dels att arbetsmarknaden består av topp- eller bottenjobb där mitten urholkas. Dels att en stor grupp män med låg utbildning och lågkvalificerade jobb hotas.

Först rörligheten. Den enkla motfrågan är: Vad skulle kvinnorna gjort här? Omgivningen kan inte förvänta sig att en person, oavsett kön, håller sig till en ort eller bygd av lokalpatriotiska skäl. Sociologiskt är det okontroversiellt att de testar vad seglen håller för.

Generellt söker kvinnor partners med en utbildning och en lön ovanför deras egen nivå. Exempelvis ger en högre inkomst högre sannolikhet för en man att bli gift och få barn, enligt studier i Sverige och Norge. Liknande samband mellan utbildning, lön och familjebildning finns inte för kvinnor.

En majoritet av unga kvinnor och män vill ha barn. I dag är sex av tio studenter vid högre lärosäten kvinnor. Det betyder att en tredjedel av dem kan behöva skaffa en partner med lägre socioekonomisk status än dem själva för att kunna bilda familj, vilket i större utsträckning skett i USA jämfört med för 30 år sedan. Det tyder på ökad jämställdhet: Vem som drar in mer pengar är mindre viktigt så länge båda bidrar.

Kanske är det vad som väntar länet och Sverige när arbetsmarknaden blir alltmer rörlig. Men än så länge beskrivs den rörliga arbetsmarknaden som ett hot mot män. Den gängse bilden av populismens framväxt är ju att lågutbildade män är oroliga för sina jobb och sin sociala ställning och röstar därför på Trump eller SD.

Det här har exempelvis Finansdepartementet och Långtidsutredningen kallat för jobbpolarisering. Men att arbetsmarknaden går isär och mitten försvinner stämmer inte.

Enligt ny forskning på jobbstrukturen i Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland har Sverige gjort sig av med en del dåliga jobb och skapat fler nya bra jobb. Forskarna mäter jobbens kvalitet utifrån fyra mått: inkomst, utbildning, prestige och jobbtillfredsställelse.

I Sverige har yrken med högst kvalitet vuxit med 50 procent mellan 1997 och 2015. De med lägst kvalitet har minskat med mellan 3 och 5 procent. Särskilt tydligt är mönstret för yrken med låga löner och låg tillfredsställelse. Fler har bättre jobb och färre har sämre jobb, vilket ekonomer kallar för jobbuppgradering.

Har då gruppen i lågkvalificerade jobb halkat efter? Nej. Enligt en rapport av tankesmedjan Arena Idé har de flyttats upp som alla andra. Yrken med lägst kvalifikation i tillverkning och logistik har minskat mest, medan de med högst kvalifikation i omsorg och service har ökat mest. Rapportförfattarna visar att jobbstrukturen har ”uppgraderats både i sin övre och nedre del” vilket ”talar starkt emot polariseringstesen” (DN Debatt, 13/5-19).

Dock har kvinnodominerade jobb ofta lägre lön utan att vara mindre kvalificerade. Att beskriva arbetsmarknaden som polariserad blir därför till en värdering av framförallt mäns jobb i tillverkning som mer värt än omsorgs- och serviceyrken som domineras av kvinnor.

Samhället har skapat fler bättre jobb. Fler kvinnor utbildar sig. Men när de träder ut i livet betraktar omgivningen dem som polariserande hot, och ger dem en sämre lön än sina manliga kollegor. Är det kvinnorna eller resten som gör fel?