Region Jönköpings län gör ett överskott på nästan ofattbara 1,2 miljarder för 2019. Det är drygt 800 miljoner bättre än budget. De flesta verksamheter har budget i balans och hälso- och sjukvården får höga betyg i nationella jämförelser. Under 2020 kan den styrande koalitionen bland annat satsa 50 miljoner på högre löner i kvinnodominerade vårdyrken, inrätta en egen vikariepool med sjuksköterskor och öka anslagen till kollektivtrafiken.

Här måste man ha i minnet hur länets skattebetalare har bidragit till att regionen kan göra ett unikt stort överskott. Den 1 januari 2019 höjdes skatten med 50 öre, vilket då beräknades öka intäkterna med 400 miljoner kronor. Skattehöjningen kom till under så speciella former att det tål att påminnas om hur det gick till.

Det var oktober 2018. Den borgerliga alliansen hade styrt regionen (tidigare landstinget) sedan 2006. Inget nytt styre var ännu spikat efter valet, men alliansen hoppades på att fortsätta. I sitt budgetförslag för 2019 föreslog de fyra partierna höjd skatt med 50 öre. Det sades aldrig, men det är inte otroligt att ett skäl till förslaget var att få loss pengar till sjukvårdssatsningar som skulle blidka det nyinvalda partiet Bevara Akutsjukhusen (BA), som då satt i långt gångna förhandlingar om att hjälpa alliansen fortsätta regera.

S+MP hakade på och föreslog samma skattehöjning i sitt budgetförslag, vilket även Vänsterpartiet gjorde ett par dagar senare. Därmed var skattehöjningen brett accepterad. BA lämnade dock förhandlingarna med alliansen och ingick i stället valteknisk samverkan med S. Efter ytterligare en månads uppslitande förhandlingar fick regionen sedan ett nytt styre – Koalition för Region Jönköpings län (S, KD, C, L, MP och BA). Då hade regionfullmäktige unikt nog redan beslutat att höja skatten, utan att samtidigt rösta om budget.

Det var inte heller första gången landstingsskatten höjdes i närtid. 1 januari 2014 höjdes den med 40 öre. Den minnesgode kommer ihåg att ett av skälen var att länet sågs som förlorare i det dåvarande kommunala skatteutjämningssystemet. Det nya systemet väntas nu ge regionen runt 250 miljoner under 2020. I konsekvensens namn bör skattesatsen upp för diskussion även när utjämningen gör länet till vinnare.

Att regionen gör ett betryggande överskott är bra. Det är en förutsättning för att kunna göra investeringar och satsningar på kvalitet. Men en rätt avvägd skattenivå är också viktig för länets attraktivitet och tillväxt.

Tyvärr visar historien att en påförd skatt sällan tas tillbaka. Det är bara alltför lätt att låta den löpa vidare utan att ompröva om skälen till att den infördes fortfarande gäller. Något politiker löpande bör ta ställning till.

Här har Region Jönköpings län chansen att vara ett gott exempel på ett område till. Hela skattejusteringen från 2019 bör återställas. Sänk skatten med 50 öre.