Under namnet Mustaschkampen uppmärksammas kampen mot prostatacancer denna månad med 300 aktiviteter i olika delar av landet.

På fredag, inför fars dag, kommer cancerformen uppmärksammats av länets patientförening, Proliv.

Detta genom en ljusmanifestation vid Asecs, där 40 marschaller ska tändas i formen av de blåa bandet. Föreningen kommer vara på plats från klockan 17.

"Enkelt blodprov"

Manifestationen äger rum för att uppmärksamma de 2 400 män som årligen dör i prostatacancer. Tanken med manifestationen är både att driva opinion och att sprida information.

– Huvudbudskapet är att alla män som fyllt 50 år ska kolla sitt PSA, 45 år för de män som har det i släkten. Det handlar om ett enkelt blodprov som tas på en vårdcentral. säger Lars-Ove Bengtsson, ordförande i föreningen.

Vanlig cancerform

Varje år får drygt 10 000 män diagnosen prostatacancer vilket gör det till den vanligaste cancersjukdomen i landet. Proliv vill att vården förbättras, att en nationell strategi tas fram och att väntetiderna minskar.

Föreningen vill också uppmuntra män till att prata om sin hälsa, eftersom det gör det lättare att göra något åt den.

– Tidig upptäckt räddar liv, säger Lars-Ove Bengtsson.