Den ger möjlighet till bekväma och bra resor till jobb, utbildning, fritidssysselsättningar och träffa släkt och vänner. Järnvägen är bra för miljön. Med mer transporter på järnväg så kan vi minska utsläppen. Med mer elektrifierad järnväg så kan vi minska ännu mer på utsläppen. Vi får en bättre och säkrare arbetsmiljö.

I vårt län och främst på Höglandet finns många företag inom järnvägsbranschen. De har ett stort behov av fler medarbetare med olika kompetenser. När många företag inom en och samma bransch finns inom ett geografiskt område så blir samarbete också en naturlig del av företagens utvecklingsarbete. När lärosäten och företag samarbetar i fråga om utbildningens uppbyggnad så kommer det sig naturligt att ta in praktikanter. Låt oss bara titta på hur Gnosjöandan kunnat växa fram som ett exempel. Produktionsindustrin har där samverkat under lång tid både inom utbildningssidan och för att inspirera varandra till utveckling.

I framförallt Nässjö har vi många utbildningar inom järnvägsbranschen. Här finns Brinellgymnasiet, Nässjöakademien och en lång rad företag som har specialutformade utbildningar. Inom fem år kommer det saknas, enligt beräkningar, cirka 2 200 järnvägs- och tågtekniker. Det kommer också behövas fler lokförare, administratörer, projektledare, ingenjörer och lokalvårdare.

Järnvägen behövs och alla pratar om den. I Nässjö finns alla förutsättningar för att stärka den så viktiga järnvägsnäringen. Här finns företagen. Här finns utbildningarna. För om vi ska gå från ord till handling så behöver vi säkra att det finns tillräckligt med kompetent personal och mer samarbete för att vi ska klara av att upprusta och bygga ny järnväg. Det här är inte enbart en kommunal fråga. Det här är en fråga som hela Jönköpings län behöver samarbeta om. Alla partier i Nässjö kommun står bakom utvecklingsarbetet av Nordiskt Infracenter. Fackliga organisationer ser behovet av detta och är positiva. Järnvägens olika aktörer ser behovet. Hur är det i Region Jönköpings län? Vi kan enbart se att det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som tydligt vill se en fortsättning av Nordiskt Infracenter.

Hur är det med övriga partier i regionfullmäktige? Är ni beredda att gå till handling? Är ni beredda att satsa resurser för att stärka den så viktiga järnvägsnäringen och rusta inför framtidens behov?

Marcus Eskdahl (S)

Regionråd

Rolf Sjöstrand

Ombudsman Seko

Anna-Carin Magnusson (S)

kommunalråd Nässjö kommun