Arbetsförmedlingens senaste siffror visar att arbetslösheten stiger i Sverige just nu, så även i Nässjö. Ökningen beror främst på en svagare jobbtillväxt till följd av avmattningen i ekonomin samtidigt som arbetskraften fortsätter att växa i god takt.

Hoppfullt är dock att arbetsmarknaden i Jönköpings län i huvudsak ser ut att utvecklas positivt under 2020. Nya jobb kommer att skapas tror Arbetsförmedlingen även om det inte blir i samma omfattning som tidigare.

Av Nässjös 1 521 arbetslösa personer var 246 ungdomar i åldrarna mellan 18 och 24 år, vilket motsvarar 13 procent.

Av de utrikesfödda var 1 031 personer arbetslösa under månaden, vilket motsvarar 28,3 procent.

Under januari månad skrev 142 personer in sig som arbetssökande samtidigt som det faktiskt var 74 som också gick vidare i ett nytt arbete.

Mäts över åren

Nässjö kommun jobbar aktivt med arbetslösheten under ett program som kallas Jobbstrategi 2.0.

Det startade år 2016 med regelbundna mätningar.

I januari det året var arbetslösheten 10,7 procent och det motsvarade då 1 581 personer.

Det betyder att arbetslösheten minskat med 60 personer i Nässjö kommun under de fyra år mätningarna har gjorts, fram till och med januari i år.

Ungdomsarbetslösheten har på motsvarande sätt minskat med 64 personer, från 310 till 246.

När det gäller antalet utrikesfödda har siffran stigit från 1 017 personer till 1 031.

Den procentuella siffran är däremot lägre, 28,3 procent jämfört med januari år 2016:s 40,2 procent. Det förklaras med att Nässjö har fler utrikesfödda i kommunen.

Över genomsnittet

Jämför man siffrorna med hur det ser ut i hela Jönköpings län ligger Nässjö klart över genomsnittet.

Det var 6,6 procent av den arbetsföra befolkningen i länet som var arbetslös förra månaden, totalt 12 027 personer.

Flest är de i Jönköpings kommun med 4 123 personer, men det utgör endast 5,7 procent av arbetsföra befolkningen.

Nässjö har procentuellt den klart högsta arbetslöshetssiffran av länets kommuner med 9,8 procent eller 1 521 personer.

Över tusen arbetslösa personer har kommunerna Gislaved och Värnamo.

Men procentuellt är det Tranås och Sävsjö som kommer efter Nässjö i arbetslöshets-ligan med 8,9 procent (795 personer) respektive 8,6 procent (472).

Tittar man på antalet personer är siffran däremot högre i Vetlanda med 948 (7,0 procent). Eksjö har 669 personer utan arbete (8,0 procent).

Aneby har 196 arbetslösa personer (5,8 procent).

I åtgärder

I Sverige var det i januari 380 000 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen, 30 000 fler än ett år tidigare. Det motsvarar 7,4 procent.

Nässjös Jobbstrategi erbjuder arbetslösa människor program med aktivitetsstöd i syfte att bli attraktiva för arbetsgivare.

Åtgärderna vänder sig till personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara en längre tids arbetslöshet, ungdomar som inte fullföljt skolstudier och utrikesfödda med språksvårigheter eller andra skäl som gör det svårt att få jobb.