VEÅ AB, med huvudkontor i Sävsjö, grundades 1936. Företaget designar, tillverkar och marknadsför ång- och hetvattenpannor, och tryckkärl. Dessutom görs kompletta anläggningar för industriellt bruk.

Nibe Industrier AB i Markaryd har nu tecknat avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i VEÅ, med systerbolag. Resterande andel kommer att förvärvas inom en fyraårsperiod.

Detta uppger företaget i ett pressmeddelande.

”Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen”, skriver företaget i pressmeddelandet.

VEÅ kommer att bli en del av affärsområdet Nibe Climate Solutions och det förväntas att VEÅ ska konsolideras med Nibe från den 1 juli i år.

Under 2019 uppgick omsättningen i VEÅ till cirka 80 miljoner kronor. Detta med en rörelsemarginal som överstiger tio procent.