Utvecklingen går så fort. Ingen kunde för bara ett par år sedan förutse det som vi gör idag, konstaterar Mats Osbeck som är verksamhetschef för Bra Liv Nära.

Sjukvård ska flyttas från sjukhus till vårdcentraler och från vårdcentraler till hälsofrämjande insatser på individnivå och viss egenvård i den egna bostaden. Vi kan räkna med stora förändringar för vårdkontakter och systemskiftet innebär också stora omställningar för anställda när arbetssätt ändras. Johan Carlsson är utvecklingschef för Bra Liv, som är samlingsnamnet för regionens 31 vårdcentraler i länet. Han ser mycket positivt på förändringarna som han anser effektiviserar vården och ger bättre service till invånarna.

Sjukvården är ett serviceorgan och vi gör det enklare för invånarna att ha kontakt med oss, anser han.

Många tycker det är självklart att ha kontakt på nätet idag, även med hälso- och sjukvården. Man har dator och telefon till så mycket annat så att koppla in vården blir inte så krångligt.

När invånarna märker fördelarna är steget inte långt för att skaffa det som behövs för att kunna använda appen, säger Mats Osbeck som är chef för Bra Liv Nära, den offentliga vårdens digitala vårdcentral. En verksamhet som startats på försök men som sannolikt blir en permanent egen enhet.

Genom appen Bra liv nära kan tider bokas och avbokas och det är genom appen som videomötet med doktorn eller behandlaren sker.

Det fungerar väldigt bra, det vi märkt hittills är också att det uppskattas, säger Mats Osbeck.

Även inom hemsjukvården kan digitala vårdkontakter underlätta för äldre som, eventuellt med hjälp av en sjuksköterska, kan ha kontakt med doktorn utan att behöva åka till vårdcentralen. Svårt sjuka som behöver kontinuerlig vård kan mäta sina värden och de levereras in för kontroll.

Det förenklar vardagen samtidigt som det sparar resurser. Rätt använt betyder utvecklingen att vi kan lägga tid och händer inom den del av sjukvården där de verkligen behövs, säger Johan Carlsson.

Digitala vårdkontakter anses passa för enklare ärenden för en första bedömning och för till exempel sårskador, insektsbett, sårinfektioner och hudförändringar. Mats Osbeck bedömer också att upp till hälften av alla återbesök kan ske digitalt. Det sparar tid för hela samhället när man inte behöver gå från jobbet för enklare ärenden.

Vi optimerar möjligheterna att få vård för de som har svårt att ta sig hit eller klarar att besöka en vårdcentral och sitta i väntrummet med andra. Det gäller inte minst för psykiatri, där vi i dag missar många återbesök, och personer med olika funktionsnedsättningar.

Doktorn bedömer och kan vid behov boka en tid, skriva remiss eller skriva ut medicin. I dag kräver invånarna smidighet och snabb service, men kvalitet och patientsäkerhet måste behållas.

 Invånarna ska uppleva en sammanhållen vårdkedja mellan primärvård, kommun och sjukhus. Det är viktigt att den digitala vården integreras och erbjuds med våra egna medarbetare. Den digitala vården måste värna kontinuitet för att skapa trygghet och medicinsk kvalitet, säger Johan Carlsson.

En utmaning de ser för personalen är att styra om arbetssätten och ta till sig möjligheterna som ges.

Inom vården behöver vi utmana oss själva och våga släppa gamla tanke- och arbetssätt. Vi behöver ta till oss möjligheterna om hur vi med teknikens hjälp kan jobba idag och i morgon.

Han anser också att den digitala utvecklingen i vården behöver gå fortare och göras enklare.

Det är viktigt att vi som medarbetare i omfamnar det nya för att det är något bra för samhälle och individ. Omställningen får inte bara bli ett sätt för nya vårdgivare att tjäna pengar på enklare vårdbesök, säger Johan Carlsson.