– Jag tackade för förtroendet och ser nu fram emot att få ta mig an uppgiften, menade nyvalda basketbasen.

I samband med årsmötet avtackades avgående ordföranden, Lars Svensson, som innehaft uppdraget i hela 15 år.

Han belönades utöver diverse gåvor även av ett tacktal av Anna Håkansson Cantby, som framhöll det goda samarbetet och om Lasses stora betydelse för Nässjö Basket. Det uttrycktes också en förhoppning om att Lasse ska finnas kvar i föreningen.

Rade Mladenovic, som nu tar över ordförandeklubban, hälsades varmt välkommen av medlemmar på årsmötet.

De är nya i styrelsen

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Rade Mladenovic, Malin Andersson och Niclas Elofson.

De ersätter avgående Lars Svensson och Srdjan Damjanovic samt en ledamotsplats för makarna Karolina och Paul Tapper.

Några nya omvälvande beslut togs inte på årsmötet utan nu jobbar klubben vidare med den pågående säsongen, som börjar lida mot sitt slut.

Snart är det dags att börja planera för kommande säsong, där det bland annat finns en nyhet som gäller A-laget och spelet i högsta ligan.

– Ja, från och med nästa säsong får vi endast ha fyra importerade spelare i laget, berättar Rade Mladenovic.

Kan bli fyra amerikaner

Just nu spelar tre amerikaner i Nässjö basket och ett par så kallade EU-spelare, som kommer från länder inom EU.

Det betyder att Nässjö basket måste minska med en importerad spelare.

När säsongen är slut brukar det ändå röra på sig bland spelarna, så hur det blir till nästa säsong med nuvarande spelare i laget är ännu högst oklart.

– En fördel med den nya regeln är att vi får skaffa alla fyra importerade spelare från USA om vi vill mot tidigare högst tre. Det är faktiskt bättre för oss eftersom vi kan få bra spelare från USA till bättre priser. EU-spelarna är oftast lite dyrare att värva, säger Rade Mladenovic. Samtidigt ger nya systemet utrymme för fler "svenska" spelare, så vi har lite att fundera på inför hösten.

Drar västerut igen

Enligt Rade Mladenovic ska klubben skicka några företrädare för Nässjö basket till USA framåt vårkanten för att titta på nya spelare, som kan bli aktuella till nästa säsong.

– Vi måste planera så, man vet aldrig förrän efter säsongen vilka som stannar kvar. Vi diskuterar med spelarna så fort säsongen är över, men hur det blir med spelarmaterialet är i nuläget oklart.

Lars Svensson har varit ordförande för Nässjö basket i 15 år och vid årsmötet avtackades han av Anna Håkansson Cantby i styrelsen för klubben.

Foto Privat