I januari 2018 tvångsstängdes tandläkarmottagning 24 Karat i Sävsjö av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att företaget anmälts för bedrägeri samtidigt som IVO fått flera klagomål på verksamheten från patienter. Dessutom saknade kliniken kompetens att sköta mottagningens panoramaröntgen.

Kliniken öppnades aldrig mer och i oktober 2018 försattes företaget i konkurs vid Eksjö tingsrätt.

Åtta tänder uttagna

Det senaste fallet handlar om en patient som fick sammanlagt åtta tänder uttagna. Borttagandet av fem av tänderna var bristfälligt utfört konstaterar IVO. Dessutom var journalföringen i samband med behandlingen bristfällig.

Enligt anmälan ska patienten betalat för hela behandlingen där även en delprotes ingick. Den utlovade protesen som skulle ersätta tandförlusten genomfördes inte av kliniken.

"Stort lidande"

IVO konstaterar i sitt beslut att behandlingen "har lett till ett stort lidande för anmälaren".

När det gäller patientens kostnader och eventuell ersättning så utreder inte IVO ärendet utan hänvisar anmälaren att söka ersättning från vårdgivarens försäkringsbolag.