Företeelsen är naturligtvis fullständigt oacceptabel och säger samtidigt mycket om den mentala mognadsnivån på förövarna. Inga riktiga (!) män beter sig på det detta billiga och tarvliga vis.

På Facebook berättas om olika incidenter, på och vid Järnvägsstationen, i Nässjö och i Nässjö centrum.

Vad är det här för dumheter? Vem tar ansvaret för att området runt Nässjö stationsbyggnad blivit en farlig plats för främst unga kvinnor att vistas på? Inläggen på Facebook är många och berättar om olika liknande överfall. För det är just vad det är. Överfall, och inget annat.

Förövarna ska polisanmälas och lagföras. Är de minderåriga ska socialtjänsten ingripa och är de av utländsk härkomst ska de utvisas. Konstigare än så är det inte!

Det är samhällets uppgift att se till att människor kan känna sig säkra och vistas var de vill. Förr hade vi fältassistenter i Nässjö. De var uppskattade av både unga och föräldrar och bidrog till trygghet och säkerhet genom att vistas ute bland de unga i staden. Också på kvälls- och nattetid. Nässjös styrande politiker har valt att inte investera i den säkerheten. Investera, därför att en enda unge på glid kostar samhället avsevärt mycket mer än vad en fältassistent gör.

MÄRIT STRINDBERG, en miljöpartist i Nässjö