Detta är tyvärr ett ostridigt samt beklagligt faktum. Bara under begreppet myndighetsutövning handlar det om ca 28 miljoner kronor. Av kommunens/socialförvaltningens egen budgetuppföljning per 2019-03-31 angående reducering av kostnader i socialnämndens verksamhet för 2019 föreslås bland annat "kostnadsreduceringar för våld i nära relationer" och att restriktivare beslut förväntas.

Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta då det föreslås kostnadsreducering för våld i nära relationer. Är det någonstans kommunen bör satsa mer pengar och inte mindre pengar så är det på detta område. Det framgår, tyvärr nästan dagligen av tidningarna, hur illa ställt det är inom vissa relationer. Hur mest kvinnor misshandlas å det grövsta och där det ibland inte ens anmäls till polisen då misshandel inom familjen betraktas som en petitess och ett normalt inslag i familjelivet.

Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) egen statistik anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningsmannen var i nära relation med offret, det vill säga en närstående. Vidare av Aftonbladets granskning för 2018 framgår att "279 kvinnor dödades av sin man, ex-man eller pojkvän under 2000-talet". År 2017 dödades "bara" åtta kvinnor, enligt Aftonbladet en anmärkningsvärd låg siffra. För 2016 var motsvarande siffra 19 kvinnor som fick sätta livet till.

Som synes ett allvarligt samhällsproblem och på detta vill Nässjö kommun göra kostnadsreduceringar.

Jag är fullt medveten om kommunens prekära ekonomiska läge och att kraftiga besparingar måste göras. Men att spara pengar på detta, våld i nära relationer, måste vara fel väg att gå. Kommunen måste med andra ord, enligt mitt förmenade, tänka om.

Lennart Forsberg

Norra Sandsjö

Relaterat till artikeln