Nässjö kommuns nya hyresmodell väckte som väntat många reaktioner från människor som skrivit på tidningens Facebooksida.

Folk ventilerar åsikter.

Där framkommer även önskemål om att utveckla de stöd pensionärer med låga inkomster har.

Jarl Edlund, tjänsteman på Nässjö kommun, har tagit fram den nya hyresmodellen som Nässjö kommun kommer att använda från 1 maj. Han uppmanade i förra artikeln hyresgäster att söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och redogjorde för tilläggets regler.

– Har man en väldigt låg pension och saknar tillgångar kan man ha rätt till tillägget, säger han.

Bostadstillägg, maxtak och äldreförsörjningsstöd ska hjälpa pensionärer med låga inkomster.

Foto CHRISTINE OLSSON / TT

Kan befrias

Det är det ena skyddet som låginkomstpensionärerna har.

Det andra är beräkningen av den kommunala omsorgsavgiften på ett särskilt boende.

Den avgiften har ett maxtak på 2 125 kronor i månaden. Men har man en väldigt låg pension händer det att man befrias helt från kostnaden. I annat fall kan den vara reducerad.

Stor utgift på låg pension

Däremot kvarstår avgiften för mat på ett särskilt boende. Nässjö kommun debiterar 4 271 kronor i månaden.

En liten pension kanske inte heller klarar att betala den utgiften.

Som pensionär ska man då inte tvingas söka försörjningsstöd hos sin kommun. Det som tidigare kallades socialbidrag.

Istället ansöker man om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Det gör man på samma ansökan som till bostadstillägget.

Ett äldreförsörjningsstöd får man som längst tolv månader i taget.

En skälig levnadsnivå innebär att man ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att man har betalat sitt boende. För en ensamstående är den nivån 5 857 kronor per månad.

Har man inte kvar det beloppet på sin pension när boendet är betalt kan ett äldreförsörjningsstöd skjutas till.

Det är stöd som fattigpensionärer kan söka.

Har bra pension

Vad är då kostnaden för en hyresgäst på ett särskilt boende som har en god pension?

Man betalar Nässjö kommuns avgifter med egna pengar.

En etta på 35 kvadratmeter på Parkgårdens särskilda boende har en hyreskostnad på 5 860 kronor efter 1 maj. Måltiderna kostar 4 271 kronor i månaden och omsorgen 2 125 kronor. Ett tillägg för förbrukningsmateriel på 130 kronor i månaden tas också ut.

Hyresgästen debiteras totalt 12 386 kronor i månaden.

Relaterat till artikeln